Historie společnosti

Historie výroby spadá do začátku 80. let minulého století, kdy se dnešní majitelé společnosti věnovali především montážní činnosti. Tyto montáže sebou přinášely nutnost výroby jednotlivých strojních dílů. V roce 1995 se zakládá společnost KVK Technology s.r.o., která se i nadále rozšiřuje o počet zaměstnanců, strojírenský park a rozsah činnosti, kterou je schopna nabídnout. Dnes je společnost schopna zajišťovat strojírenskou základnu českým i zahraničním společnostem napříč odvětví. Tím se řadí mezi důležitý mezičlánek pro spolehlivé fungování mnoha společností.

„Společnost hledá dlouhodobé obchodní partnery, pro které bude schopna realizovat požadovaný výrobní program. Věříme, že náš úspěch je přímo úměrný na úspěchu našich zákazníků, proto chceme být jejich výhodou v konkurenčním boji.“