Historie

Historie

1995
Založení společnosti
2013
Přechod na čistě strojírenskou výrobu
2015
Rozšíření výroby o CNC obrábění
2016
Výroba a montáž složitějších strojních celků
2017
Přechod na složitější výrobu 3D součástí
2018
Rozšíření rozsahu kombinované výroby
2020
Rozšiřování výrobních kapacit

KVK Technology

kompletní strojírenské zázemí pro sériovou a malosériovou výrobu